top of page
Årsmøte

Årsmøte er lagets høyeste organ og alle med jakt- og/eller fiskerettigheter i lagets område har møte- og stemmerett.

Årsmøtet ble avholdt på Snubba grendehus lørdag 23. mars 2024.

Referat, årsmelding og regnskap fra alle årsmøtene finner du i oversikten nedenfor.

Årsmøte 2024:     Referat        Årsmelding       Regnskap       Innkalling     

Eo årsmøte 2023: Referat                                                            Innkalling     

Årsmøte 2023:       Referat       Årsmelding       Regnskap       Innkalling     

Årsmøte 2022:       Referat       Årsmelding       Regnskap       Innkalling     

Årsmøte 2021:       Referat       Årsmelding       Regnskap       Innkalling     

Årsmøte 2020:       Referat       Årsmelding       Regnskap       Innkalling     

Årsmøte 2019:       Referat       Årsmelding       Regnskap       Innkalling     

Årsmøte 2018:       Referat       Årsmelding       Regnskap       Innkalling      

Årsmøte 2017:       Referat       Årsmelding       Regnskap       Innkalling     

Årsmøte 2016:       Referat       Årsmelding       Regnskap       Innkalling     

Årsmøte 2015:       Referat       Årsmelding       Regnskap       Innkalling     

Årsmøte 2014:       Referat       Årsmelding       Regnskap       Innkalling     

Årsmøte 2013:       Referat       Årsmelding       Regnskap       Innkalling     

Årsmøte 2012:       Referat       Årsmelding       Regnskap       Innkalling     

Årsmøte 2011:       Referat       Årsmelding       Regnskap       Innkalling     

Årsmøte 2010:       Referat       Årsmelding       Regnskap       Innkalling     

Årsmøte 2009:       Referat       Årsmelding       Regnskap       Innkalling     

Årsmøte 2008:       Referat       Årsmelding       Regnskap       Innkalling     

Årsmøte 2007:       Referat       Årsmelding       Regnskap       Innkalling     

Årsmøte 2006:       Referat       Årsmelding       Regnskap       Innkalling     

Årsmøte 2005:       Referat       Årsmelding       Regnskap       Innkalling     

Årsmøte 2004:       Referat       Årsmelding       Regnskap       Innkalling     

Årsmøte 2003:       Referat       Årsmelding       Regnskap       Innkalling     

Årsmøte 2002:       Referat       Årsmelding       Regnskap       Innkalling     

Årsmøte 2001:       Referat       Årsmelding       Regnskap       Innkalling     

Årsmøte 2000:       Referat       Årsmelding       Regnskap       Innkalling     

Årsmøte 1999:       Referat       Årsmelding       Regnskap       Innkalling     

Årsmøte 1998:       Referat       Årsmelding       Regnskap       Innkalling     

Årsmøte 1997:       Referat       Årsmelding       Regnskap       Innkalling     

Årsmøte 1996:       Referat                                                            Innkalling     

Årsmøte 1995:       Referat                                                            Innkalling     

Stiftelse 1995:       Referat                                                                                  

bottom of page