top of page
Annet
Fellingstilskudd kråkefugl, mink og rev

Årsmøtet 2018 vedtok at det skal utbetales fellingstilskudd på rev, kråkefugl og  skjære.

 

Fellingstilskuddene er slik:

Rev                        kr. 200,-

Kråkefugl             kr.   20,-

Skjære                  kr.   20,-

  

Gjeldende jakt- og fangsttider for de aktuelle fuglene/dyrene er som følger:

Kråke:      15.07 – 31.03

Rev:         15.07 – 15.04

Ravn:       10.08 – 28.02

Skjære:   10.08 – 28.02

Fellingstilskudd gis for fugl/dyr som er felt i grunneierlagets område, samt innenfor lovlige jakt- og fangsttider. Siden det er satt en årlig ramme på det totale fellingstilskuddet vil det automatisk opphøre (uten varsel) når det totale årlige utbetalte beløp har nådd kr. 6.000,-.

For å få utbetalt fellingstilskuddet må fuglene/dyrene forevises godkjent kontrollør som registrerer fangsten. På fuglene vil høyre fot bli kappet av og på rev/mink vil høyre klo på høyre framfot bli kappet av. Jeger er selv ansvarlig for forsvarlig destruering av fanget vilt.

bottom of page