top of page
Organisasjon

Grunneierlaget ble stiftet 25. februar 1995 som følge av jordskiftesak 14/1983 ved Ofoten Jordskifterett. Formålet er å forvalte vilt- og fiskeressursene for gårdene Lenvik, Snubba, Østervik og Bogmarka på best mulig måte ut fra hensynet til rekreasjon og økonomisk utbytte for eierne.

Verv                      Navn                                                            Telefon                Valgperiode

Styret

Leder                   Kai Mathisen                                           908 92 770          2023-2024

Kasserer              Bjarne Liljebakk                                     916 68 388          2024-2025

Styremedlem     Torvald Johansen                                  905 77 219           2024-2025

Styremedlem     Sissel Helen Roa                                    944 36 732          2024-2025

Styremedlem     Geir-Arne Mathisen (nestleder)           975 43 533          2023-2024

Varamedlem      Bjørnar Olsen                                           905 82 390          2023-2024

Varamedlem      Roger Olderøy                                         410 42 190           2024-2025

Varamedlem      Jan Svanberg                                           915 60 685          2024-2025  

Revisjon

Revisor               Arvid Ingebrigtsen                                   911 18 460           2023-2024

Revisor               Sigbjørn Astrup                                         909 96 134          2024-2025

Valgkomitè

Østervik              Terje Berg                                                  975 09 806          2022-2024

Snubba               Evy Reinslett                                             400 44 970          2024-2025

Lenvik                 Hans Martin Hanssen                              958 31 768           2024-2026

 

Kontrollører

Jakt/fiske           Ole Johnsen                                              474 64 959           2023-2024

Jakt/fiske           Stein Viggo Jacobsen                             908 72 213            2023-2024

Jakt/fiske           Bjørn H Pedersen                                     416 73 035           2023-2024

Jakt/fiske           Helfrid Akselsen                                       993 88 339           2023-2024

Jakt/fiske           Geir-Arne Mathisen                                  975 43 533           2023-2024

Elgkjøtt               Per Helge Fedreheim                              416 25 223            2022-2024

Elgkjøtt               Odd Dalmo (reserve)                               958 74 628           2022-2024

 

Annet

Vev-ansvarlig     Kai Mathisen                                             908 92 770

Jordskiftesaken (pdf-format) kan du laste ned her.

 

Lagets høyeste organ er årsmøte hvor alle med jakt- og/eller fiskerettigheter i lagets område har møte- og stemmerett.

bottom of page