top of page
Skjemaer
Skjema for søknad om jaktplass

Elgjakta er prioritert grunneiere ut fra kriterier nevnt i jaktreglene. Søknad om jaktplass sendes på eget skjema.

Last ned skjemaet her: Skjema

Skjema for søknad som opplæringsjeger

Grunneierlaget har åpnet for å ta inn opplæringsjeger i elgjakta i tillegg til ordinære jegere, se "Regler for opplæringsjakt". Søknad om plass som opplæringsjeger sendes på eget skjema.

Last ned skjemaet her: Skjema


Skjema for rapportering etter elgjakta

Etter elgjakta skal jaktlagene levere inn en rapport til styret i grunneierlaget.

Last ned skjemaet her: Skjema


Registreringsskjema for "sett elg"

Skjemaet "sett elg" gir viktige opplysninger om utviklingen i elgstammen, og brukes som et ledd i forvaltningen. 

Last ned skjemaet her: Skjema


Slaktevektskjema for elg

Slaktevekter er viktig informasjon som grunnlag for en biologisk forsvarlig forvaltning av elgbestanden. Dyrets vekt er en viktig indikator på bestandens helsetilstand og produksjonsevne. Tilsvarende indikerer de hvordan jakta påvirker kjønns- og størrelsessammensetningen i bestanden.

Last ned skjemaet her: Skjema

 

Fellingstillatelse og fellingsrapport

Godkjente elgvald mottar årlig en fellingstillatelse fra kommunen. Tillatelsen gjelder for et bestemt antall dyr av definert kjønns- og aldersgruppe som kan felles.

Etter jaktslutt skal fellingsresultatet innrapporteres til kommunen. Det er viktig at de felte dyrenes alder og kjønn blir riktig registrert for å kunne forutsi bestandens videre utvikling i området.

Last ned skjemaet her: Skjema

 

Avtale om godkjent ettersøkshund

Avtale om tilgang til godkjent ettersøkshund kan bare inngås med godkjent hund og hundefører som har bestått praktisk prøve. 

Last ned skjemaet her: Skjema
 
Elgklokke

 

Tenk på elgklokka før du skyter! Størrelsen på dødelig sone variere stort avhengig av hvordan dyret står.

Last ned elgklokka her: Elgklokka

bottom of page