top of page
Fiskeoppsyn

Kontroll av fiske i vassdraget utføres av kontrollører godkjent av grunneierlaget og

som flere med begrenset politimyndighet. Kontrollørene har kontrollørbevis som

skal fremvises ved kontroll. Disse er godkjente som kontrollører for fiske:

 • Ole Johnsen                      474 64 959

 • Stein Viggo Jacobsen      908 72 213

 • Bjørn H Perdersen            416 73 035

 • Helfrid Akselsen               993 88 339

 • Geir-Arne Mathisen          975 43 533

Det føres kontroll med:

 • at det fiskes med gyldig fiskekort og i gyldige fiskeperiode

 • at det fiskes med håndsnøre med maksimalt 3 kroker og to snører pr. fiskekort

 • at isfiske skjer med ett håndsnøre pr fiskekort 

 • at det ikke fiskes med oter

 • at hver eierenhet med garnrett fisker med maks tre garn med inntil 22 mm maskestørrelse (stolpelengde) og max. 30 meters lengde, og at garnene er merket med gnr. og bnr.

 • at det kun er de med grunneierkort, bygdekort eller fiskekort for båtfiske  som fisker fra båt 

 • at det kun fiskes fra registrerte båter (medbrakt båt ikke tillatt)

 

Dersom noen blir tatt for ulovlig fiske kan oppsynet ilegge et forenklet forelegg på kr. 800,- på stedet som et alternativ til å politianmelde forholdet.

 

Se forøvrig gjeldende fiskeregler.

bottom of page