top of page
Elgfakta
Generelt

Elgen er vårt største hjortevilt og finnes i store deler av landet,
un
ntatt enkelte steder langs kysten på Vestlandet, Lofoten, og
enkelte kystområder i Finnmark. 


Størrelse

En voksen elgokse kan veie nærmere 600 kg og ha en boghøyde
på 2 m og en kroppslengde på 2,8 m.


Gevir

Elgoksen utvikler gevir som felles hvert år om vinteren. Eldre okser mister gjerne hornene i november-desember mens yngre okser mister hornene i tiden januar-mars. Størst gevir har gjerne elgen i 8-10 års alderen og kan da ha opp til 12 tagger på hver side. 

Alder

Elgen kan bli opptil 20-25 år, men det er sjelden da de fleste blir skutt eller påkjørt før de når den alderen.

 

Hastighet

En voksen elg løper normalt i ca. 15 km/t, men kan komme opp i en fart på over 50 km/t.

 

Forplantning

Elgen er normalt kjønnsmoden i 1,5 års alderen. Paringstiden er i september - oktober og 1-3 kalver fødes i mai/juni. Tvillingkalver er mest vanlig hos kyr i 4-5 års alderen. Elgen er enslig utenom paringstiden og kalvene følger mora det første leveåret.

Næring

Den viktigste næringa for elgen om vinteren er kvist fra rogn, osp, vier, bjørk og furu. Om sommeren går det på lauv, blåbærlyng og urter.

Se også Wikipedia

bottom of page