top of page
Jaktstatistikk

Klikk på linkene under for å se data fra "sett elg" og "felt elg" for området til

Evenes bestandsplanområde fra 1995 og frem til i dag.

 

Sett elg data
Felt elg data

 

Mer statistikkdata om elgjakt finner du på vev-sidene til Statistisk sentralbyrå 

og i Hjorteviltregisteret.

Sett elg data

Her er noen sett-elg data fra 1995 og til i dag for Evenes bestandsplanområde som består av storvaldene Evenes, Indre Evenes og Østre Evenes. 

År
% okse
% ku
% kalv
% ku uten kalv
% ku m/ 1 kalv
% ku m/ 2 kalver
ku/okse
kalv/ku
elg pr jaktdag
elg totalt
1995
20,6 %
44,1 %
35,3 %
45,6 %
31,1 %
23,3 %
2,14
0,80
0,88
241
1996
24,7 %
44,9 %
30,4 %
45,7 %
41,5 %
12,8 %
1,82
0,68
0,68
458
1997
19,9 %
46,9 %
33,2 %
53,3 %
26,1 %
20,6 %
2,36
0,71
0,45
409
1998
15,8 %
48,1 %
36,1 %
49,4 %
27,4 %
23,2 %
3,04
0,75
0,61
390
1999
20,3 %
46,5 %
33,2 %
46,5 %
37,2 %
16,3 %
2,29
0,72
0,64
457
2000
15,4 %
46,5 %
38,1 %
42,8 %
33,8 %
23,4 %
3,02
0,82
0,50
357
2001
18,8 %
42,9 %
38,2 %
38,7 %
37,2 %
24,1 %
2,28
0,89
0,78
366
2002
19,5 %
44,0 %
36,5 %
40,3 %
38,1 %
21,6 %
2,26
0,83
0,59
454
2003
16,6 %
43,3 %
40,1 %
37,1 %
34,0 %
28,9 %
2,61
0,92
0,60
394
2004
17,1 %
42,7 %
40,2 %
36,8 %
32,9 %
30,3 %
2,50
0,94
0,53
407
2005
24,1 %
42,3 %
33,6 %
46,0 %
28,5 %
25,5 %
1,76
0,80
0,37
357
2006
21,1 %
43,2 %
35,7 %
39,6 %
39,6 %
20,9 %
2,04
0,83
0,18
353
2007
17,6 %
48,4 %
34,0 %
46,6 %
36,5 %
16,9 %
2,74
0,70
0,43
336
2008
14,0 %
49,7 %
36,3 %
52,3 %
31,5 %
16,1 %
3,55
0,73
0,44
322
2009
23,0 %
46,7 %
30,4 %
54,6 %
29,0 %
16,4 %
2,03
0,65
0,60
445
2010
20,7 %
45,9 %
33,3 %
50,3 %
27,5 %
22,2 %
2,22
0,73
0,68
380
2011
20,4 %
43,3 %
36,3 %
45,7 %
27,4 %
26,9 %
2,12
0,84
0,82
502
2012
21,4 %
43,7 %
34,9 %
40,8 %
39,4 %
19,7 %
2,04
0,80
0,82
560
2013
28,0 %
42,9 %
29,1 %
45,2 %
42,3 %
12,5 %
1,53
0,68
0,97
667
2014
34,0 %
41,8 %
24,1 %
54,2 %
36,2 %
9,6 %
1,23
0,58
0,79
481
2015
31,0 %
41,1 %
27,9 %
47,9 %
37,7 %
14,4 %
1,33
0,68
0,89
429
2016
33,1 %
39,6 %
27,3 %
50,3 %
32,2 %
17,5 %
1,20
0,69
0,95
486
2017
32,5 %
41,7 %
25,8 %
48,8 %
43,1 %
8,1 %
1,28
0,62
0,94
690
2018
35,6 %
42,1 %
22,3 %
58,3 %
31,0 %
10,7 %
1,18
0,53
1,50
841
2019
33,3 %
41,6 %
25,1 %
55,1 %
31,6 %
13,3 %
1,25
0,60
2,38
1695
2020
30,4 %
45,1 %
24,5 %
57,2 %
33,2 %
9,6 %
1,48
0,54
1,49
1178
2021
31,0 %
39,8 %
29,2 %
45,3 %
39,1 %
15,6 %
1,28
0,73
1,89
1462
2022
25,0 %
47,4 %
27,7 %
55,1 %
34,4 %
10,5 %
1,90
0,58
1,79
1443
2023
32,1 %
43,0 %
24,9 %
50,9 %
41,1 %
7,9 %
1,34
0,58
1,63
1347

Tabellen over viser sammenstilling av "sett-elg" data. Fra og med 2019 er sett-elg tellingen endret.

Figurene viser grafisk fremstilling av disse dataene.

image.png
image.png
Felt elg data

Her er felt-elg data fra 1995 for Evenes bestandsplanområde

Jaktår
Oksekalv
Kukalv
Okse 1,5
Ku 1,5
Okse 2,5+
Ku 2,5+
Sum
% kalv
% 1,5 år
% okse
% ku
% hann
% ho
1996
5
9
5
1
9
5
34
41,2 %
17,6 %
26,5 %
14,7 %
55,9 %
44,1 %
1997
14
5
2
2
7
9
39
48,7 %
10,3 %
17,9 %
23,1 %
59,0 %
41,0 %
1998
7
8
3
1
6
10
35
42,9 %
11,4 %
17,1 %
28,6 %
45,7 %
54,3 %
1999
11
7
5
4
9
6
42
42,9 %
21,4 %
21,4 %
14,3 %
59,5 %
40,5 %
2000
9
9
3
2
7
10
40
45,0 %
12,5 %
17,5 %
25,0 %
47,5 %
52,5 %
2001
7
7
6
1
5
11
37
37,8 %
18,9 %
13,5 %
29,7 %
48,6 %
51,4 %
2002
10
7
3
5
4
7
36
47,2 %
22,2 %
11,1 %
19,4 %
47,2 %
52,8 %
2003
10
10
3
0
9
9
41
48,8 %
7,3 %
22,0 %
22,0 %
53,7 %
46,3 %
2004
6
7
7
2
8
11
41
31,7 %
22,0 %
19,5 %
26,8 %
51,2 %
48,8 %
2005
10
2
2
1
9
12
36
33,3 %
8,3 %
25,0 %
33,3 %
58,3 %
41,7 %
2006
7
9
8
1
6
9
40
40,0 %
22,5 %
15,0 %
22,5 %
52,5 %
47,5 %
2007
10
7
7
5
5
5
39
43,6 %
30,8 %
12,8 %
12,8 %
56,4 %
43,6 %
2008
10
6
1
5
6
8
36
44,4 %
16,7 %
16,7 %
22,2 %
47,2 %
52,8 %
2009
10
6
7
7
7
5
42
38,1 %
33,3 %
16,7 %
11,9 %
57,1 %
42,9 %
2010
9
4
5
8
6
7
39
38,1 %
33,3 %
15,4 %
17,9 %
51,3 %
48,7 %
2011
8
9
4
4
9
8
42
40,5 %
19,0 %
21,4 %
19,0 %
50,0 %
50,0 %
2012
10
10
3
7
9
7
46
43,5 %
21,7 %
19,6 %
15,2 %
47,8 %
52,2 %
2013
12
9
3
7
14
11
56
37,5 %
17,9 %
25,0 %
19,6 %
51,8 %
48,2 %
2014
9
6
9
4
7
16
51
29,4 %
25,5 %
13,7 %
31,4 %
49,0 %
51,0 %
2015
8
8
10
1
10
13
50
32,0 %
22,0 %
20,0 %
26,0 %
56,0 %
44,0 %
2016
3
5
6
7
20
6
47
17,0 %
27,7 %
42,6 %
12,8 %
61,7 %
38,3 %
2017
6
5
16
8
11
10
56
19,6 %
42,9 %
19,6 %
17,9 %
58,9 %
41,1 %
2018
5
6
15
8
17
8
59
18,6 %
39,0 %
28,8 %
13,6 %
62,7 %
37,3 %
2019
8
6
11
8
25
14
72
19,4 %
26,4 %
34,7 %
19,4 %
61,1 %
38,9 %
2020
9
4
11
9
17
16
66
19,7 %
30,3 %
25,8 %
24,2 %
56,1 %
43,9 %
2021
6
7
11
9
24
8
65
20,0 %
30,8 %
36,9 %
12,3 %
63,1 %
36,9 %
2022
12
9
16
11
18
19
85
24,7 %
31,8 %
21,2 %
22,4 %
54,1 %
45,9 %
2023
9
6
11
10
22
23
81
18,5 %
25,9 %
27,2 %
28,4 %
51,9 %
48,1 %

Tabellen viser sammenstilling av "felt-elg" data. Figurene under viser grafisk fremstilling av disse dataene.

image.png
image.png
bottom of page