top of page
Fiskeregler

Fiskeregler gjeldende fra og med fiskesesongen 2018.

§1

Fiskereglene er utarbeidet i hht. Jordskiftesak nr. 14/1983 ved Ofoten jordskifterett og vedtak på avholdte årsmøter.

§2

Fiskereglene gjelder for Østervikvassdraget fra sjøen til kommunegrensene mot Narvik, Skånland og Statens grunn (se kart).

§3 

Fra sjøen til Østervikbrua kan det være maksimalt 15 gyldige fiskekort i omløp. Dersom grunneierne på denne strekningen kjøper sine grunneierkort og avsatte sesongkort blir solgt til andre grunneiere/fastboende på gårdene er det bare 6 kort igjen for salg.

§4

For å fiske må vedkommende ha gyldig fiskekort. Grunneiere i Indre Evenes Grunneierlag kan kjøpe to grunneierkort, ett navngitt på grunneier og ett kort på gårds- og bruksnummer som grunneier kan disponere til egen familie. Det er tillatt for grunneiere, fastboende og hytteeiere å fiske fra registrert båt dersom det kjøpes gyldig grunneierkort, båtfiskekort eller bygdekort. Båten skal også merkes med gårds- og bruksnummer med teksthøyde på minimum 7 cm, og merket skal være synlig fra begge sider av båten. Medbrakte båter er ikke tillatt til fiske. Bygdekort kan kun kjøpes av fastboende på gnr. 26, 27 og 28.

§5

Fiske kan gjennomføres når vannet er isfritt, men tidligst 1. juni og til og med 15. september. Nedenfor Østervikbrua starter fisket 1. mai og varer til og med 15. september. Isfiske med ett håndsnøre pr fisker er tillatt i perioden fra og med 1. mars til og med 30. april med unntak av langfredag og 1. påskedag. Ordinære fiskekort gjelder for isfiske og fangsten er rapporteringspliktig.

§6

Til fiske benyttes håndsnøre med maksimalt 3 kroker og to snører pr. fiskekort. Oter er kun tillatt for grunneiere i en prøveperiode. Hver eierenhet med garnrett kan fiske med inntil 3 garn av max. 30 m lengde og med inntil 22 mm maskestørrelse. Garnfiske er kun tillatt i perioden 1. juli til og med 25. august. Garnene skal merkes med gnr. og bnr. I en prøveperiode er det også åpnet for at de som kjøper båtfiskekort kan fiske med grunneierlagets ruser og garn med maksimum 22mm maskevidde.

§7

Gnr. 27 bnr. 35 og gnr. 26 bnr. 28 har enerett til stangfiske fra egen strandlinje. For fiske i øvrige deler av vassdraget må det løses fiskekort.

§8

Dersom noen blir tatt uten gyldig fiskekort kan oppsynet ilegge kr. 800,- i bot på stedet.

§9

For salg av fiskekort gjelder følgende priser:

Type fiskekort
Pris
Pris SMS
SMS-kode til 2377
Døgnkort
70,-
79,-
Fiskekort AHR10
Ukekort
150,-
169,-
Fiskekort AHR11
Sesongkort
300,-
338,-
Fiskekort AHR12
Båtfiskekort, døgn
100,-
113,-
Fiskekort AHR13
Båtfiskekort, uke
250,-
282,-
Fiskekort AHR14
Båtfiskekort, sesong
500,-
500,-
Fiskekort AHR15
Døgnkort (elvemunningen)
70,-
79,-
Fiskekort AHR18
Grunneierkort
50,-
Ikke tilgjengelig via SMS
Bygdekort
50,-
Ikke tilgjengelig via SMS
bottom of page