top of page
Fiske

Vassdraget er et av Nordlands beste ørretvassdrag og strekker seg fra grensa mot Narvik kommune og til sjøen i Lenvik/Østervik. Her er det mulig å fiske i både elv, kulper og større ørretvann. Fiskesesongen starter 1. juni og strekker seg til 15. september. I elveutløpet mot sjøen (nedenfor Østervikbrua) er det lov å fiske fra og med 1. mai og frem til 15. september. Det er også åpnet for isfiske i perioden 1. mars til 30. april, med unntak av langfredag og 1. påskedag.

fishing.gif

For fiske i vassdraget kreves det gyldig fiskekort som kan kjøpes av lokale kortselgere, over Internett eller via SMS over mobiltelefonen.

 

I området finnes to gode fiskevann langs E-10, Snubbavatnet (Østervikvatnet) og Holmvatnet. I tillegg finnes et mindre vann, Grunnvatnet, langs veien til Grovfjord (R-829). Ved vannene er det gode fiskemuligheter for stangfiske fra land. Også i elva mellom Holmvatnet og Snubbavatnet/Østervikvatnet er det mange fine fiskeplasser.

 

Ønsker du å sjekke kvaliteten på fisken kan du enkelt gjøre det ved å finne kondisjonsfaktoren (K-faktor), dvs. forholdet mellom lengde og vekt.

Diverse for nedlasting:

bottom of page