top of page
Medlemmer

Grunneiere må selv gi beskjed til laget dersom det skjer eierskifte.

 

G.nr/b.nr.
Navn
Stemmer
26/1, 26/22
Odd Dalmo
1
26/2, 26/74
Gunnar Pettersen
1
26/3
Mats Nymo
1
26/4, 26/27
Svanhild Nilsen
1
26/5
Hans-Martin Hanssen
1
26/6
Eva Hansen
2
26/7
Merethe F Nystad og Johan Hovind
1
26/8
Sameiet "Det gule huset" - Tofte
4
26/9
Birger Gulljord
1
26/10
Kristine Sivertsen's arvinger
1
26/11
Magnus Bjerkeng
1
26/12
Rosita og Bjørn Løkthaug
1
26/15
Ola Morten og Sissel Helen Roa
3
26/16, 26/17
Otto Langseth
1
26/18
Terje L Bjørsvik og Trond Bjørsvik
1
26/21
Astrid Olderøy / Roger Olderøy
3
26/23
Steivor Olsen
1
26/25, 26/43
Jorunn Gulljord v/Beathe Gulljord
4
26/26
Sigbjørn Astrup
3
26/30
Ingunn og Stig-Håkon Jensen
1
26/31
Roy Fjellbu
1
26/32
Kristian Andreassen
1
26/33, 93/2
Jan og Ann-Sigrunn Svanberg
1
26/34, 27/12
Eldar Langseth
1
26/35
Ellrid Dalin m/flere
1
26/39
Håkon og Åse Arntsen
1
26/46
Sissel Iversen
1
26/47
Trond Lorang Hermannsen
1
26/48
Terje Pettersen
1
26/68, 27/41
Anfrid Heimly
1
26/69
Tommy Sivertsen
1
26/86
Oddvar Langseth
1
27/1, 27/24
Tone Elvebakk / Mathis Eira
1
27/2, 27/13, 27/33
Hugo Elvebakk
1
27/3, 28/19
Torvald Johansen
4
27/4
Kai og Lill-Marit Mathisen
2
27/5, 27/14
Inger og Edmund Reinslett
1
27/6
Finn-Steinar Heimly
2
27/7
Heidi Reinslett og Irene Andersen
2
27/8
Evy Reinslett
2
27/9
Aud Løvmo
1
27/10, 26/29
Geir E Moski / Bente S Fankki
1
27/11
Gro Østli Eilertsen
1
27/15
Kjersti Øse / Hilse Øse Solberg
1
27/16
Dagmar Elise Roll Valen
1
27/17
Rita Amundsen
2
27/18, 27/19
Stein-Erik Eilertsen
1
27/20, 27/21
Ruth Bjørsvik
2
27/22
Agnar Pettersen
1
27/23
Torgunn Strand
1
27/27
Øystein Marthinussen
1
27/30
Karen Michaelsen's arvinger
1
27/32
Wenche og Frode Paulsen
1
27/36
Harald Johansen
1
27/37, 27/38
Edin Sletthaug
1
28/2, 28/3, 28/41
Torgeir Olsen
3
28/4
Per Helge Fedreheim
2
28/5
Torstein og Ulf Johansen
1
28/7
Ellinor Jenssens's arvinger
6
28/8
Endre Antonsen
1
28/9
Arvid Ingebrigtsen
2
28/10
Harald Ingebrigtsen
2
28/11
Terje Berg
2
28/12
Nils Olav Fagerheim
1
28/14
Ivar Pedersen
1
28/16
Lilly Bergvik
1
28/17
Ivar Arntsen
2
28/23
Jan Håvar Nymo
1
28/26
Bjørnar Olsen
2
28/33
Sissel Fronth-Gaard
2
28/128
Alf Ingebrigtsen
1
93/1
Øyvind Thomassen
1
93/3
Arne Bergvik
1
93/4
Marit Elisabeth Pedersen
1
bottom of page