top of page
Jaktlagene

Elgjakta er basert på en felles bestandsplan (Evenes bestandsplanområde) som omfatter alle elgvaldene i Evenes kommune, dvs. Evenes Storvald, Indre Evenes Storvald og Østre Evenes Storvald.

 

Jaktfeltene (Østervik og Snubba/Lenvik) som tilhører Indre Evenes Grunneierlag inngår i Indre Evenes Storvald som i tillegg består av jaktfeltet Bergvik/Strand. Indre Evenes Storvald administreres av et driftsplanstyre etter godkjente vedtekter og regler. Styret består av Kai Mathisen (leder), Eldar Langseth, Paul Pincus og Joar Bergvik.

Østervik jaktlag jakter på sør/øst siden av Østervikelva og Lenvik/Snubba jaktlag på nord/vest siden av elva. Bergvik/Strand jaktlag jakter på området nordvest for jaktfeltet til Lenvik/Snubba jaktlag. 

 

Jaktlagene som jakter i område består av erfarne jegere som har jaktet i området i mange år. De er godt kjent i terrenget og legger stor vekt på at jakta skjer på en forsvarlig og sikker måte. Skadeskyting er derfor en sjeldenhet noe som bl.a. skyldes at jegerne er godt kjent med elgklokka og ikke løsner skudd når elgen står i ugunstige posisjoner. 

  

Grunntildelinga for Indre Evenes Storvald i 3-årige planperiode 2022-2024 er på 66 dyr fordelt som følger:

 • 36 ungdyr

 • 15 eldre kyr

 • 15 eldre okser

 

Tildeling til jaktfeltene i 2023:

Bergvik/Strand jaktfelt:

 • Tildelt:    3 ungdyr, 1 okse, 1 ku

 

Østervik jaktfelt:

 • Tildelt:    6 ungdyr, 3 okser, 2 kyr

 

Snubba/Lenvik jaktfelt:

 • Tildelt:    6 ungdyr, 2 okser, 3 kyr

I

Østervik jaktlag

Jaktlaget består i 2023 av disse jegerne:

 • Paul Pincus (jaktleder)

 • Torstein Johansen

 • Jon Otto Johansen

 • Trond Fagerjord

 • Oscar Dario Opdal

 •  Mats Nymo

 • Jan Håvar Nymo

 •  Arne-Helge Fedreheim 

 • Emil Henningsen

 • Ervin Johansen (opplæringsjeger)

 • Sofiie H Johansen (opplæringsjeger) 

Snubba/Lenvik jaktlag

Jaktlaget består i 2023 av disse jegerne:

 • Mathis Eira (jaktleder)

 • Vegard Ø Rokvam

 • Magnus Ø Rokvam

 • Randi Stene Pettersen 

 • Hallgeir Gulljord

 • Kai Mathisen

 • Eldar Langseth

 • Hugo Elvebakk

 • May-Brit Kringen

 • Elling Jøraholmen (opplæringsjeger)

Bergvik/Strand jaktlag

Jaktlaget består i 2023 av disse jegerne:

 • Joar Bergvik (jaktleder)

 • Tony Svendgård

 • Jan Inge Yttervik

 • Torgeir Olsen

 • Yngve Hansen

 • Jan Egil Strand

bottom of page