top of page
Fangstrapport

Grunneierlaget er takknemlig for alle fangstrapportene som blir sendt inn.

Rapportskjemaet står på baksiden av fiskekortet og kan enten leveres til

kortselger, sendes med vanlig post eller pr e-post.

 

Om du ønsker å sende inn fangstrapporten med vanlig post kan det sendes til følgende adresse:

Indre Evenes Grunneierlag
v/Kai Mathisen
Venusveien 14
9024 TOMASJORD

 

Ønsker du å sende inn fangstrapporten med elektronsk post kan det gjøres på følgende epost-adresse: kai.mathisen@gmail.com

Det vi ønsker at fangstrapporten skal inneholde er:

  • Navn og adresse på fisker

  • Fiskekortnummer (den som er under 16 år oppgir alder)

  • Tidsrommet det er fisket i, dvs. fra dato - til dato

  • Arten som er fisket; ørret, sjøørret, sjørøye og/eller laks

  • Antall fisk i ulike kategorier; <30 cm, 30-50 cm, >50 cm

 

Navn: ................................................................

Adresse: ........................................................

Fiskekortnr.: .................. (under 16 år oppgi alder)

Tidsrom:  ....../...... - 20.....  til ....../...... - 20.....

Art
Ant. <30 cm
Ant. 30-50 cm
Ant. >50 cm
Ørret
Sjørøye
Laks
Sjøørret
Pukkellaks
bottom of page