top of page
Styret

Styret består av følgende medlemmer:

Verv                       Navn                                                            Telefon              Valgperiode

Leder                   Kai Mathisen                                           908 92 770          2023-2024

Kasserer              Bjarne Liljebakk                                     916 68 388          2024-2025

Styremedlem     Torvald Johansen                                  905 77 219           2024-2025

Styremedlem     Sissel Helen Roa                                    944 36 732          2024-2025

Styremedlem     Geir-Arne Mathisen (nestleder)           975 43 533          2023-2024

Varamedlem      Bjørnar Olsen                                           905 82 390          2023-2024

Varamedlem      Roger Olderøy                                         410 42 190           2024-2025

Varamedlem      Jan Svanberg                                           915 60 685          2024-2025

Møtedato
Møtereferat
03/03/2024
21/02/2024
09/11/2023
23/09/2023
31/07/2023
25/06/2023
09/06/2023
22/04/2023
29/03/2023
02/03/2023
Page 1 of 9
bottom of page