top of page
Årsmøtet 2024

Årsmøtet ble avholdt på Snubba grendehus lørdag 23. mars og referat fra møtet er lagt ut på nettsidene.

Årsmøtet 2024

Av styret var kasserer, samt to styremedlemmer og to varamedlem på valg. Bjarne Liljebakk ble gjenvalgt som kasserer, mens Torvald Johansen (gjenvalgt) og Sissel Helen Roa (gjenvalgt) ble valgt som styremedlemmer. Jan Svanberg (ny) og Roger Olderøy (gjenvalgt) ble valgt som varamedlemmer. Som revisor ble Sigbjørn Astrup valgt, mens Evy Reinslett (ny) ble valgt til valgkomiteèn som medlem fra Snubba/Bogmarka. Velkommen til de nye tillitsvalgte!


For full oversikt over de som er i styre og stell av grunneierlaget finnes på menysiden Organisasjon.


kai.mathisen@gmail.com

bottom of page