top of page
Fiskekonkurranse 2024

Det inviteres til en lavterskel fiskekonkurranse uten påmelding eller påmeldingsavgift.

Fiskekonkurranse 2024

Krav til deltagelse:

  • Ingen påmelding

  • Gyldig fiskekort (de under 16 år trenger ikke kort)

  • Følge reglene som gjelder for fiske i vassdraget

  • Hver deltager kan delta med maks. 3 fisker

  • Ta bilde av fisken ved vannet og send det til mobil 905 77 219 som bildemelding (MMS). Det må oppgis vekt på fisken, samt navn og fiskekortnummer.

Premiering etter idealvekt over 200 gram som trekkes på Snubbadagen fredag 2. august kl. 15.00. De 3 nærmeste premieres med sesongkort fiske 2025 og gavekort.


Fiskekort kan kjøpes på inatur.no eller hos lokale kortselgere. Se grunneierlagets nettside ieg.hitos.no for mer informasjon. 


kai.mathisen@gmail.com

bottom of page