top of page
Småviltjakt

For den som liker småviltjakt er det et naturskjønt terreng i området. Ved å løse grunneierlagets jaktkort for småviltjakt, i tillegg til jegertrygdavgift, kan det drives småviltjakt i hele grunneierlagets område.

Det er innført fellingsbegrensning (baglimit) på 3 ryper, to skogsfugl (orre) og en storfugl (tiur) pr jeger pr døgn. For annet småvilt er det ingen slike begrensninger. All jaktbar fugl defineres som småvilt.

 

Småviltjakta starter 10. september og varer frem til 15. mars, med unntak av jakt på tiur og orre som avsluttes 23. desember. Småviltjakta er ellers fredet i deler av elgjakta, dvs. i perioden fom. 25. september tom. 10. oktober.
                 

Priser jaktkort for småviltjakt:

  • Sesongkort        kr. 300,- 

  • Ukekort               kr. 150,- 

  • Døgnkort            kr.   70,- 

 

Det er samme pris for jakt både med og uten hund.

 

I tillegg til lokale kortselgere kan jaktkort kjøpes over Internett.

Det er ellers åpnet for jakt på jerv og gaupe i grunneierlagets område. Den som ønsker å utøve slik jakt i grunneierlagets område må søke om tillatelse til dette på forhånd. Søknad sendes pr. e-post til leder i grunneierlaget, Kai.Mathisen@gmail.com, og tillatelsen må medfølge jeger under jakta samt fremvises ved kontroll. Det forutsettes at jegere har de formelle krav som myndighetene stiller for utøvelse av slik jakt.

 

Jaktkort selges av:

  • Bente S Fankki,        Snubba,    Mob. 971 49 714

  • Hans M. Hanssen,    Lenvik,      Mob. 958 31 768

  • Ivar Arntsen,              Østervik,   Mob. 911 65 976

  • Inatur.no

bottom of page